Sales and Service:    

Hong Kong

ABM, Inc. Asia Pacific Ltd.

#1901 Sunley Center

9 Wing Yin Street

Tsuen Wan

Hong Kong

Tel: (852) 2675-5598

Fax: (852) 2358-4766

Email: abm@abmasia.com.hk

www.abmasia.com.hk

USA

ABM-USA, Inc.

305 Piercy Road,

San Jose, CA 95138

USA

Tel: (408) 226-8722

Fax: (408) 226-8775

Email: po@abmusainc.com

www.abmusainc.com

China

ABM, Inc. Asia Pacific Ltd. (China Office)

Rm 052, 4F,

No.355, Hongqiao Road,

Xuhui District,

Shanghai, PRC 200030

Tel: (86) 21-8011-3012

Fax: (86) 21-8011-3012

Mobile: (86) 13916786084

Email: abmchina@abmasia.com.hk

Taiwan

ABM, Inc. Asia Pacific Ltd. (Taiwan Office)

12F-2, No. 190

Chenggong 8th Road

Zhubei City, Hsinchu County 302

Taiwan

Tel: (886) 0927256701

Email: abmtaiwan@abmasia.com.hk

    Back to HOME Page